بایگانی برچسب: هم آغوشی با زن

ناگفته های اشتباهات جنسی

Erzaye-Jensi-Hamsar

 

کارهایی هستند که در طول رابطه جنسی بهتر است انجام نگیرند در حالیکه بسیار افراد آگاهی کامل را نداشته و دست به انجام این کارها در طول رابطه جنسی می زنند.

ادامه خواندن ناگفته های اشتباهات جنسی