بایگانی برچسب: سلامت جنسی

فواید رابطه جنسی بر سلامت

444

 

هبود حس بویایی پس از رابطه جنسی ترشح هورمون پرولاکتین افزایش مییابد این هورمون سبب میگردد تا سلولهای بنیادی مغز نورونهای جدیدی را در پیاز بویایی مغز ایجاد کنند.

ادامه خواندن فواید رابطه جنسی بر سلامت