بایگانی برچسب: زدن پرده دختر

معرفی نوع های پرده بکارت دختران

21

 

پرده بکارت ملاک مطمئنی برای تشخیص باکره بودن نمی باشد چون انوع مختلف آن وجود دارد و ممکن است شخص انواع دیگر رابطه مانند معاشقه دهانی را تجربه کرده باشد.

ادامه خواندن معرفی نوع های پرده بکارت دختران