بایگانی برچسب: روش استفاده از كاندوم

روش استفاده از كاندوم زنانه

1

 

کاندوم زنانه ممکن است که در ابتدا کمی سفت یا بسیار لغرنده باشد قبل از استفاده برای نزدیکی كردن و آمیزش جنسی یکبار سعی کنید تا آنرا وارد کرده و امتحان کنید

ادامه خواندن روش استفاده از كاندوم زنانه