بایگانی برچسب: رابطه مقعدی

اطلاعاتی در مورد با رابطه مقعدی

اطلاعاتی در مورد با رابطه مقعدی

 

همه می دانیم که این رنوع رابطه به هیچ وجه در اسلام و از لحاظ پزشکی قابل قبول نیست چرا که مراجع نیز در مورد این عمل جنسی غیر طبیعی در حالتی که زن نسبت به انجام آن رضایت داشته باشد کراهت شدید را بیان فرموده اند.

ادامه خواندن اطلاعاتی در مورد با رابطه مقعدی

نشانه های ارضاء شدن جنسی خانم ها

ارضا شدن همسر

 

نوک پستانها سفت میشود نفس نفس زدن های تند ممکن است نشان دهنده این باشد که خانمتان حتما ارضاء شده است.

ادامه خواندن نشانه های ارضاء شدن جنسی خانم ها