بایگانی برچسب: توهین جنسی

کلمات مناسب در زمان رابطه جنسی

کلمات مناسب در زمان رابطه جنسی

 

شاید در برخورد اول بکارگیری واژه های شهوانی در کلام عاطفی و بعدها در نزدیکی های زوجین  از نظر طرف مقابل شما خیلی خوشایند نباشد .

ادامه خواندن کلمات مناسب در زمان رابطه جنسی