بایگانی برچسب: بیضه آقایان

دلایل و درمان درد بیضه در آقایان

ثثثث

 

پوشیدن لباسهای زیر خاص استفاده از مسکنها و کمپرس گرم می باشد تورم و کوفتگی ناشی از عمل وازکتومی نیز به همین طریق قابل درمان هستند.

ادامه خواندن دلایل و درمان درد بیضه در آقایان