بایگانی برچسب: آموزش های جنسی

اشتباهات رایج در رابطه جنسی

1

ممکن است فکر کنید این کارها هنگام رابطه جنسی چندان به چشم نمی آیند در صورتیکه ریز ترین نکات هم ممکن است .

ادامه خواندن اشتباهات رایج در رابطه جنسی

کاهش استرس با رابطه جنسی با همسر

رابطه جنسی

 

مطالعات پژوهشگران در اسکاتلند نشان می دهد که رابطه جنسی سالم به کاهش فشارخون و کنترل واکنش های اضطرابی کمک می کند.

ادامه خواندن کاهش استرس با رابطه جنسی با همسر

آموزش های جنسی برای زندگی بهتر

123

بنا بر یک باور رایج هر چه بیشتر بودن رابطه جنسی به معنای داشتن زندگی شادتر و روحیه بهتر است. این باور از آنجا ناشی می شود که رابطه جنسی نوعی ورزش محسوب می شود و ترشح هورمون اندروفین در بدن را افزایش می دهد،

ادامه خواندن آموزش های جنسی برای زندگی بهتر