بایگانی برچسب: آموزس جنسی نوین

دلایل ناتوانی جنسی در خانم ها

جنسی

 

بیزاری جنسی از همه حادتر است و درمانش هم از همه شدیدتر است چون فرد نه تنها تمایلی به نزدیکی ندارد

ادامه خواندن دلایل ناتوانی جنسی در خانم ها

آموزش های جنسی برای زندگی بهتر

123

بنا بر یک باور رایج هر چه بیشتر بودن رابطه جنسی به معنای داشتن زندگی شادتر و روحیه بهتر است. این باور از آنجا ناشی می شود که رابطه جنسی نوعی ورزش محسوب می شود و ترشح هورمون اندروفین در بدن را افزایش می دهد،

ادامه خواندن آموزش های جنسی برای زندگی بهتر