بایگانی برچسب: آلت جنسی آقایان

اندازه مناسب آلت جنسی آقایان

11131358825048300

 

اندازه آلت بر مبنای زمینه های ژنتیکی فرد تعیین می شود اندازه آلت در طی بلوغ تغییر می کند رشد آلت بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی شروع می شود .

ادامه خواندن اندازه مناسب آلت جنسی آقایان