نیازهای جنسی خانم ها پس از رابطه جنسی

نوشته شده توسط

56485

 

درآغوش گرفتن تقریبا همه خانمها دوست دارند که بعد از رابطه جنسی ،توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند.

نیازهای جنسی خانم ها پس از رابطه جنسی

 

حلقه کردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسیارخوبی به زن میبخشدحتی اگر بسیارخسته شده اید و دیگر انرژی برای ادامه دادن ندارید ف قبل از خواب دستهایتان را بدور همسرتان حلقه کنید و چندکلمه عاشقانه به او بگویید.

عده ای از زنها هم هستند که بعد از پایان رابطه جنسی ،دیگر هیچگونه علاقه ای به تماس جسمی و عاطفی ندارند این افراد اظهار میکنند که آنها بقدری تحریک شده اند که بعد از آن هرگونه تحریک دیگری برایشان لذتی نداشته و عذاب آورخواهدبود .

البته این خواسته هرگز به معنی سرد مزاجی این زنها نیست بلکه آنها فقط دوست دارند مدت کوتاهی باخودشان تنهاباشند،پس لازم است در این لحظات همسرتان را درک کنید .

دربرخورد با این زنها باید بعد از انجام رابطه جنسی از آنها بپرسید عزیزم حالت خوبه آیا همه چیز مرتب است؟ یا آیا چیزی احتیاج نداری؟ و بعد از ابراز خوشنودی ازانجام رابطه جنسی با او سعی کنید همسرتان را نیم ساعتی تنها بگذارید تا استراحت کند.

هرچند اکثرمردها بدنبال رابطه جنسی خسته شده و یارای انجام هیچکاری را ندارند ولی گروهی از زنها دوست دارند که بعد از سکس کمی صحبت کنند.

در این مواقع فقط باید گوش خود را به اوبسپارید اگرخوش شانس باشید او به شرح آنچه گذشت و احساسش از رابطه جنسی با شما می پردازد.

همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمی بخوابند،این امرکاملا”طبیعی است ولی به شریک جنسیتان هم توجه داشته باشید واجازه دهید او در کنارشما باشد تا این تصورپیش نیاید که شما فقط به فکر خودتان هستید.

به این نکته توجه داشته باشید که در برخی مواقع زن همچنان اشتیاق به انجام یک عمل جنسی دیگر را دارد دراین حالت اگرشماهم آمادگی دارید بهتر است این فرصت را به خودتان دهید .
اما اگر به دلیل سن بالا یا هر علت دیگری قادر به ادامه نیستید برای او توضیح دهید که شما اکنون توانایی انجام رابطه جنسی مجدد را ندارید و برای اینکه بتوانید این کار رابخوبی انجام دهید باید کمی استراحت کنید تا دوباره سرحال شوید.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

درباره نویسنده

نظر بدهید