روش استفاده از كاندوم زنانه

نوشته شده توسط

1

 

کاندوم زنانه ممکن است که در ابتدا کمی سفت یا بسیار لغرنده باشد قبل از استفاده برای نزدیکی كردن و آمیزش جنسی یکبار سعی کنید تا آنرا وارد کرده و امتحان کنید

روش استفاده از كاندوم زنانه

 

که جگونه استفاده می‌شود اطمینان حاصل کنید که کاندوم زنانه در قسمت داخلی واژن عمودی و راحت بدون پیچ و تاپ جای گرفته است.
در هنگام آمیزش جنسی، خوب است آلت تناسلی مرد را هنگام ورود به سمت داخل واژن با دست داخل کاندوم زنانه هدایت کنید.

حلقه خارجی كاندوم زنانه ممکن است که در زمان آمیزش جنسی به سمت طرفین و یا بالا پایین حرکت کند. این حرکت مشکلی ایجاد نمی‌كند.

 

2

 

 

 روش اول بایستید و یک پا را بر روی یک صندلی با زانوی خم شده قرار دهید.

روش دوم  بر روی زمین دراز بکشید و پاها را از زانو خم کرده و ران ها از هم باز کنید.

روش سوم در حالت چمباتمه زدن (مشابه وضعیت ادرار كردن) قرار بگیرید و ران ها را از هم باز كنید.

یک کاندوم زنانه را به صورتی که انتهای باز آن به سمت پایین قرار دارد در دست بگیرید با انگشت نشانه و انگشت میانه قسمت داخلی حلقه را به سمت پایین خم کنید.

قسمت داخلی حلقه كاندوم زنانه را با هم نگه دارید، حلقه را داخل واژن کرده و تا قسمت رحم در کانال واژن وارد کنید.

وقتی که كاندوم زنانه به شکل مناسب داخل واژن جای گرفت حلقه بیرونی كاندوم زنانه اندکی بیرون آویزان خواهد ایستاد.

در هنگام نزدیكر كردن و آمیزش جنسی وقتی که آلت تناسلی مرد داخل واژن می شود این قسمت تنگ خواهد شد.

چگونه یک کاندوم زنانه را بعد از مصرف بیرون می آورند؟
۱- برای نگه داشتن اسپرم درداخل کاندوم، حلقه قسمت خارجی كاندوم زنانه را فشرده و بپیچانید.
۲ – به آرامی کاندوم زنانه را به سمت خارج حرکت داده و خارج کنید.
۳ – کاندوم زنانه استفاده شده را در سطل زباله دفع کنید. از انداختن آن در توالت خودداری کنید.
۴ – از شستن و استفاده مجدد کاندوم زنانه در آمیزش جنسی بعدی خودداری کنید.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

درباره نویسنده

نظر بدهید